ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην εταιρεία Guinot, με κεφάλαιο € 10,200,000, καταχωρημένη στο Επιμελητήριο του Παρισιού στον κωδικό Β 632 041 877, ΑΡΕ(κώδικας εταιρικής δραστηριότητας) 2042Ζ.

Στοιχεία εποικινωνίας :

Guinot, 120 Avenue Charles De Gaulle - 92200 Neuilly Sur Seine – France.
Tel : +(33) 01 58 58 41 00

 

Διευθυντής έκδοσης:  Jean Daniel Mondin, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.

Αρχισυντάκτης: Florence Fort, Διευθυντής Μάρκετινγκ

 

Σχεδιασμός ιστοσελίδας:

Les Argonautes, 224 rue du Faubourg St-Antoine, 75012 Paris

Tel : +(33) 01 55 25 50 70  

www.les-argonautes.fr  E-mail : info@les-argonautes.fr

 

Φιλοξενία ιστοσελίδας: OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. tel : 0 820 698 765 - www.ovh.com
Contact : https://www.ovh.com/fr/support/

 

Προστασία Δεδομένων: Σύμφωνα με τον νόμο, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να τροποποίησετε και να διαγράψετε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, με το να στείλετε το αίτημα σας αποκλειστικά με το ταχυδρομείο στον Guinot. 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειές, τυπογραφικά λάθη και παραλείψεις. Μπορεί να τροποποιηθεί ή να ενημερωθεί, χωρίς ειδοποίηση. Τα κείμενα και τα γραφικά της ιστοσελίδας προστατεύονται από τον Γαλλικό νόμο σχετικά με την πνευματική και δημιουργική ιδιοκτησία και από διεθνής συμφωνίες.